Sign In

Don't have an account Sign Up

  • Follow us on :

Sign Up

Already a member Sign In

  • Follow us on :

FACEBOOK ADVERTISING

เพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของการโฆษณาและรองรับความต้องการในหลายๆ ประเภทธุรกิจ ทางทีมงานยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อช่วยให้คุณเลือกใช้ประเภทการโฆษณาบน Facebook ได้อย่างเหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

หากคุณใช้ Facebook Fanpage เป็นช่องทางสําหรับสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ทั้งจำหน่ายและโปรโมตสินค้า อ้างอิงจากสถิติประเทศไทยในปี 2018 มีผู้ใช้งาน Facebook กว่า 51 ล้านคน การใช้ Facebook เป็นสื่อโฆษณา หรือ Facebook Ads จึงถือเป็นช่องทางที่ดีที่สุดแล้วในการเข้าถึงลูกค้าในปัจจุบัน เพราะระบบ Facebook Ads ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการทํางานของ Facebook Fanpage โดยเฉพาะ เช่น การสร้าง Brand Awareness, การหาฐานลูกค้า, โปรโมต Applications, เพิ่มยอดขายสินค้า เป็นต้น